Kvalitetspolicy

Skandinaviska Bemanningspoolen AB:s ska vara en professionell rekrytering- och bemanningspartner med förmåga att upprätthålla långsiktiga samarbeten.

Vi ska i vårt rekryteringsarbete vara noga i valet av kandidater och arbeta för att kunna erbjuda den bästa kompetensen som finns på marknaden, även vid kort varsel.

Vår erfarenhet av tidigare rekryteringsarbete i kombination med moderna rekryteringsverktyg gör att kunden erbjuds personal som både kan sitt jobb och passar in i kundens organisation.

Alla som arbetar inom Skandinaviska Bemanningspoolen AB medverkar aktivt till att stödja kundens verksamhet inom ramen får våra uppdrag.

All verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter.

Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

 

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska innebära att de personer som arbetar hos oss inte ska drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet samt att de ska trivas och utvecklas på vår arbetsplats.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete vilket sker i nära samarbete mellan ledningsgrupp, interna medarbetare och externa medarbetare. Detta sker genom regelbundna möten och uppföljningar så som tillexempel fredagsenkäter, medarbetarsamtal och löpande avstämningar. 

Skandinaviska Bemanningspoolen AB accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska genomsyras av öppenhet, jämlikhet och respekt.

På vår arbetsplats innebär det:

att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör

att alla anställda får rätt kunskaper och kompetens för en bra och säker arbetsmiljö

att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver

att vi regelbundet och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats

att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds

att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete

att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg

 

Miljöpolicy

Skandinaviska Bemanningspoolen har en genomarbetad miljöpolicy för att tillsammans minimera den negativa miljöpåverkan och därmed aktivt vara med och bidra till en bättre miljö.

Vår verksamhets miljöpåverkan uppstår främst vid transporter, energianvändning och avfallshantering, då vi endast har en kontorsverksamhet.

Vår nödvändiga användning av jordens resurser skall vara effektiv och överensstämma med kretsloppsprincipen.

Med ständiga förbättringar skall vi minska användningen av energi, råvaror och andra jungfruliga resurser. Bindande miljökrav som ställs på vår verksamhet ska som lägstanivå följas.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.