Rekrytering

 

Har du i behov av att anställa personal till din förskola eller skola?

Lärarpoolen har stor erfarenhet av rekrytering och  ett stort kontaktnät runt om i Göteborg och Stockholm.

Vi kan hjälpa er med att rekrytera förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, fritidspedagoger, elevassistenter eller andra tjänster inom skolan. Oavsett om det är för ett längre vikariat eller för en heltidstjänst så finns vi till för att hjälpa er att rekrytera er framtida personal.

Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar fram kravprofil, annonsering, matchning, intervjuer, utvärdering samt referenstagning. Vill ni ordna vissa delar själva och få hjälp med några moment så ordnar vi självklart det.

Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar er. 

 

Rekrytering av vikarier

Lärarpoolen strävar efter att ha Sverige bästa vikarier. Med det menar vi att vi har väl förberedda, engagerade och kompetenta ersättare till er skola. Det övergripande målet för vårt arbete är att möta kundens behov av, och krav på, intresserade vikarier med rätt kunskap.

För att leva upp till det arbetar vi i rekryteringsprocessen utifrån modellen Planering - Verksamhetsstöd - Utvärdering - Förbättringar, också kallad PDCA-modellen.

Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen

Hög kvalitet på både rekryterade vikarier och vår egen rekryteringsprocess är grundläggande för Lärarpoolens verksamhet. Det får vi genom kompetenta och engagerade vikarier – något som startar med en väl genomarbetad rekryteringsprocess utförd av våra professionella rekryterare. Arbetssättet är noggrant utformat av företaget i samarbete med utvald personal och externa rådgivare och ger rekryterarna tydliga instruktioner om hur processen ska gå till, steg för steg.

Lärarpoolen är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, vilket innebär att vi har ett väl dokumenterat arbetssätt, som tillämpas på alla processer, utvecklingsprojekt och på kvalitetssystemet.

Vi har ett antal kvalitetsmål för verksamheten, vilka är ett åtagande om ständig förbättring internt och framför allt gentemot kund. Kvalitetsmålen ska vara mätbara och i överensstämmelse med kvalitetspolicyn.

Vi är också ett auktoriserat bemanningsföretag genom medlemskap i Kompetensföretagen. Auktorisationen säkerställer att vi arbetar seriöst och uppfyller de höga krav på affärsmässighet som medlemskapet kräver. Auktorisationen innebär också en trygghet för både kunder och anställda. 

Proaktiv rekrytering

Proaktiv rekrytering innebär att vi genom vårt stora kontaktnät och med ett ständigt inflöde av nya ansökningar i olika behörighetskategorier arbetar löpande med rekrytering av vikarier till vår pool.

Vi bearbetar de ansökningar som kontinuerligt kommer in och gör kvalitetskontroller av intressanta kandidater inom flera kompetensområden. Detta gör att vi kontinuerligt kan erbjuda en hög servicenivå och kvalitetssäkrade vikarier. Eftersom vi alltid har kvalificerade vikarier tillgängliga i vår pool kan vi med kort varsel erbjuda rätt personer när behov uppstår.

Anställning

Innan en arbetssökande blir anställd hos oss kontrolleras alltid referenser och belastningsregister.

Referenser och kontroll
I slutskedet av rekryteringsprocessen kontaktas alltid referenspersoner och kontrollfrågor ställs för att få en bild om hur kandidaten agerat och fungerat på tidigare arbetsplatser. Detta för att kunna säkerställa att personen har rätt kvaliteter för att arbeta för Lärarpoolens kunder.

Vi kontrollerar självklart alltid att personen kan uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret enligt skollagen (2010:800) och att det matchar godkänd ID-handling.

I de fall personen visar upp behörighetsintyg eller lärarlegitimation kontrolleras alltid att vi tar del av originaldokumentet eller att handlingen är styrkt av behörig person. Om lärarlegitimation uppvisas kontaktar vi Skolverket för att kontrollera uppgifterna i lärar- och förskollärarregistret. Andra intyg kontrolleras med den instans som utfärdat intyget.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.